Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten als ZZP-organisatie.

Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten en haar ZZP-pool van professionele interim zorgverleners bieden respectvolle, professionele kwalitatieve zorg en ondersteuning aan cliënten in de thuissituatie. In kleine teams van zelfstandig zorgverleners wordt zorg verleend aanvullend op de eigen kracht en mogelijkheid van de cliënt. Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten en haar ZZP-pool werkt vanuit het regionale steunpunt in Helmond en Venlo, waar de zorgvraag en het zorgaanbod in heel Brabant en Noord-Limburg op elkaar kunnen worden afgestemd.

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, menselijk, respectvol, cliëntgericht en vertrouwd.

Vanuit het Regionale steunpunten in Helmond en Venlo zetten wij zelfstandige zorgverleners in heel Brabant en Noord-Limburg in voor:

  • Verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Palliatief Terminale Zorg
  • Huishoudelijke Ondersteuning

Vanuit de regionale steunpunten Helmond en Venlo hebben wij een pool samengesteld bestaande uit enthousiaste en klantvriendelijke zelfstandige zorgverleners (ZZP-ers), die in heel Brabant en Noord-Limburg binnen een zelfsturend team kunnen werken.

Vanuit de regionale steunpunten in Helmond en Venlo biedt Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten aan de zelfstandige zorgverleners de mogelijkheid om via het software programma “Thuiszorgplanner” digitaal de eigen wekelijkse planning te kunnen inzien. Hiervoor ontvangt de zelfstandige zorgverlener een individuele inlogcode per e-mail. Er is inmiddels ook een app beschikbaar die op de mobiele telefoon kan worden geïnstalleerd.

Daarnaast faciliteren wij aan de zelfstandige zorgverleners afhankelijk van de soort van werkzaamheden en afhankelijk van de soort opdrachtgever een digitaal kwaliteitssysteem en een digitaal facturatiesysteem, waardoor de zelfstandige zorgverlener op elk moment inzage heeft in zijn/haar gefactureerde bedragen via Pro-zorg, Advies en ZZP diensten.

Als ZZP-er wordt samen met het steunpunt bepaald op welke zorg ondersteuningsvraag hij/zij wordt ingezet. De match tussen de ZZP-er en de cliënt sluit aan bij zijn/haar passie en expertise.

Flexibiliteit is op deze wijze geboden, omdat de zelfstandig zorgverlener zelf samen met de cliënt afspraken maakt over de dagen en tijdstippen waarop de zorg kan worden/wordt verleend.