Kennismaking met voorwaarden en offerte voor inzet van flexwerkers bij u als opdrachtgever:

  

Voor uw afdeling personeelszaken en afdeling planning en coördinatie kunnen wij een afspraak maken voor kennismaking met onze werkwijze en voorwaarden om flexibel ingestelde interim medewerkers (flexwerkers) in te zetten.

Daarbij kan worden afgesproken dat wij voor uw bedrijfsvoering direct een passende offerte uitbrengen, rekening houdend met uw plannings- en inzet mogelijkheden via onze flexpool. Daarbij wordt rekening gehouden met het huidig bestand aan flexwerkers, dat nog op korte ingezet wenst te worden mogelijk bij uw thuiszorgorganisatie voor zowel verzorgings- als begeleidingswerkzaamheden. Hierbij houden we rekening met de concrete condities in uw bedrijf en zorgbehoefte bij uw klanten, die u ons kenbaar heeft gemaakt. 

Wij kunnen u wekelijks van te voren, bij voorkeur uiterlijk op iedere donderdag van iedere week, de beschikbaarheid van maximaal een tweetal flexwerkers aanleveren, waaruit u een selectie maakt en welke zijn ingevoerd en toegevoegd aan onze flexpool. We zullen immers van te voren af spreken in de aanvangsperiode altijd geleidelijk aan te zullen beginnen met de inzet van maximaal 2 flexwerkers per week. Indien u echter daartoe aanleiding ziet kunnen wij op uw verzoek de aanlevering van flexwerkers binnen maximaal een week voor u mogelijk maken.

Welnu om te komen tot een passende en concurrerende offerte laten wij u met dit schrijven weten als bemiddelaar voor alle backoffice activiteiten, waaronder bij de inzet, registratie van uitzendkrachten, en verloning gebruik te maken van Blue Services (payroll intelligence) www.blueservicesgroup.eu 

Blue Service betaalt de lonen van onze flexwerkers wekelijks uit. Deze worden behandeld zoals wij dat wensen onder ons eigen logo en huisstijl.

Zij is onze backoffice, die fungeert als verlengstuk van onze organisatie en is voorzien van alle relevante lidmaatschappen en certificering. Zorgen over de administratie en of risico’s hoeven wij onszelf niet meer te maken.

Zo kunnen wij ons beter richten op rekruteren, selecteren, motiveren, en een goede inzet en functioneren van het door ons uitgezonden personeel garanderen. 

De automatisering waarvan zij gebruik maken, maakt in zeer korte tijd mogelijk dat er contracten worden aangemaakt, waaronder ook de inlenersovereenkomst (raamovereenkomst) met de opdrachtgever. Zij krijgt de facturen met gewerkte uren uit ons eigen naam met ons eigen logo. Blue services / onze backoffice regelt ook onze voorfinanciering.

Voor het geval u van onze uitzendkrachten gebruik wenst te maken, kunnen wij op ieder moment Blue Services een drie partijen overeenkomst laten opstellen, waarvan u in nader overleg met ons bericht krijgt.

Wij vertrouwen erop de flexwerkers hiermede genoegzaam van dienst te kunnen zijn en kijken steeds opnieuw met vertrouwen uit naar een voorspoedige samenwerking.