Neem contact op met Menevse Zorlu

Meld u zich gerust aan en vraag vrijblijvend uw mogelijkheden

Bedrijf Pro Zorg Leerbedrijf ID 100469211 KvK-vestigingsnummer 57325553

Hieronder treft u het totaaloverzicht van de erkenningen aan.

Erkend tot en met 23-11-2021

Opleiding en startdatum

Zorg en welzijn

Verzorgende IG 

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
  • Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden
  • Evalueert en legt de zorgverlening vast
  • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
  • Stelt (mede) het zorgplan op
  • Biedt persoonlijke verzorging
  • Voert verpleegtechnische handelingen uit
  • Begeleidt een zorgvrager
  • Geeft voorlichting, advies en instructie
  • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
  • Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
  • Werkt aan de eigen deskundigheid
  • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
  • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
 • Bieden van zorg en ondersteuning in de VVT
  • Biedt zorg in de woonsituatie (VVT)
  • Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten (VVT)
  • Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid (VVT)
  • Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners (VVT)
 • Bieden van zorg en ondersteuning in de GGZ
  • Communiceert met zorgvragers gericht op maatschappelijke participatie (GGZ)

Begeleider specifieke doelgroepen 

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
  • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
  • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
  • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
  • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
  • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
  • Stemt de werkzaamheden af
  • Evalueert de geboden ondersteuning
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
  • Werkt aan de eigen deskundigheid
  • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
  • Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
  • Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
  • Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie